Vă rugăm să activați JavaScript in browser pentru a putea utiliza site-ul.

Termeni și condiții
Termeni și condiții

1 Acceptarea termenilor şi condiţiilor

Site-ul web www.vocationalcentral.ro („Site-ul”) este un serviciu de testare psihologică („Serviciul”). Conținutul și design-ul acestuia se află în proprietatea și administrarea exclusivă a S.C. D&D Consultants Grup s.r.l.(„Proprietar”).

Termenii şi condiţiile acestea reprezintă un acord între Proprietar și orice persoană („Utilizator”) care dorește furnizarea Serviciului. Achiziționarea accesului la Serviciu reprezintă acordul dat de Utilizator cu privire la faptul că a citit, a înțeles și este de acord să respecte în totalitate termenii și condițiile de utilizare.

2 Informații generale despre teste

Testele disponibile pe Site sunt teste psihologice ştiinţifice, rezultate din studii extensive la nivel internaţional, în conformitate cu regulile ştiinţifice uzuale şi adaptate pentru populaţia României pe eşantioane de cel puţin 2000 de persoane. Rezultatele studiilor efectuate au fost centralizate în baze de date utilizate la alcătuirea etaloanelor specifice și a profilurilor interpretative.

Informații complete, corecte și precise cu privire la caracteristicile esențiale ale acestor teste sunt furnizate în secțiunea Testele noastre de pe Site.

3 Garanţii și limitare de răspundere

Proprietarul este unicul deținător din Romania al licenței de distribuire a testelor psihologice disponibile pe Site.

Proprietarul garantează acuratețea științifică a scorurilor obținute în urma efectuării testelor prin raportare la caracteristicile individuale specifice ale fiecărui Utilizator. Pentru o interpretare corectă și complexă a profilurilor se recomandă asistența unui consilier specializat.

Proprietarul nu răspunde de modul în care Utilizatorul înțelege profilurile interpretative, de concluziile trase și de eventualele decizii, acțiuni sau orice fel de demersuri întreprinse pe baza acestora.

Proprietarul nu este responsabil de niciun fel de plângere, pierdere, prejudiciu material sau de orice alta natură suferite de Utilizator ca urmare a utilizarii Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la pierderi materiale cauzate de gestionarea defectuoasă a codurilor de acces primite prin SMS ori rezultate în urma adoptării oricăror decizii, demersuri sau acțiuni ca urmare a profilurilor interpretative, precum și eventualele prejudicii materiale sau morale rezultate în urma unui eventual dezacord al Utilizatorului cu privire la conținutul profilurilor interpretative.

Proprietarul nu răspunde pentru orice daune cauzate Utilizatorului de un terț în legătură cu Serviciul. Spre exemplu, Proprietarul nu răspunde pentru întreruperea temporară sau totală a funcționării Site-ului, din motive care nu țin de acesta, cum ar fi infestarea cu un virus, întreruperea alimentării cu energie electrică etc. Proprietarul își rezervă dreptul de a întrerupe parțial sau total funcționarea Site-ului în cazul în care are suspiciunea că acesta nu funcționează la parametri maximi (infectarea cu viruși, defecțiuni tehnice etc.) sau în caz de forță majoră (dezastre naturale etc.).

Proprietarul nu răspunde pentru orice daună suferită în vreun fel de Utilizator ca urmare a încălcării sau ignorării instrucțiunilor de pe acest Site. Proprietarul își rezervă dreptul de a întrerupe accesul pe Site al Utilizatorului în cazul în care consideră că este încălcat prezentul acord relativ la termenii și condițiile de utilizare a Serviciului.

În orice caz, răspunderea Proprietarului față de Utilizator este limitată la Valoarea Serviciului.

4 Limite şi restricţii geografice

Testele disponibile pe Site și profilurile aferente rezultate sunt generate în limba română. Acestea sunt adaptate caracteristicilor sociologice și psihologice ale persoanelor din România, având în vedere particularitățile acestora rezultate în urma studiilor efectuate. Utilizarea Site-ului de către alte persoane ar putea afecta acuratețea și relevanța profilurilor interpretative generate. Prin urmare, testele sunt destinate în principiu persoanelor cu domiciliul în România, de naţionalitate română și aflate pe teritoriul României.

5 Utilizarea Serviciului

Serviciul este destinat Utilizatorilor cu un telefon mobil compatibil pentru expedierea de SMS-uri și conectat la operatorii de telefonie mobilă Cosmote, Orange sau Vodafone.

Serviciul operează în felul următor:

a) Consumatorul achiziționează accesul la Serviciu prin serviciul de mesaje scrise (SMS) al operatorului său de telefonie mobilă astfel:

  • Pentru clienții Vodafone sau Orange: Trimite un sms cu inițialele testului dorit (JVIS, IST sau BFQ) la 7575 (tarif: 10.1 euro + TVA). Vei primi înapoi un mesaj în care ți se va cere să confirmi plata pentru accesul pe site trimițând textul DA la 7575. În momentul în care primești codul de acces (Codul SMS) pe telefon, atunci suma de 10.1 euro + TVA va fi retrasă din cont.
  • Pentru clienții Cosmote: Trimite un sms cu inițialele testului dorit (JVIS, IST sau BFQ) la 7575 (tarif: 10.1 euro + TVA). Vei primi înapoi un mesaj în care ți se va cere să confirmi plata pentru accesul pe site trimițând textul DA la 75750 (Atenție! Numarul de confirmare are un 0 în plus față de numărul la care ai trimis primul mesaj) moment în care vei fi taxat și vei primi codul de acces (Cod SMS). Costul total pentru o comandă în reteaua Cosmote este 10.05 euro + TVA.

b) Utilizatorul accesează Site-ul, la pagina „Aplică acum”, unde urmează instrucțiunile de înregistrare pe Site. Își scrie numele, codul primit prin SMS și codul imagine apărut pe ecran, ajungând astfel în sesiunea de testare.

c) Utilizatorul completează testul.

d) După finalizarea completării, Utilizatorul apasă butonul „Trimite testul”, moment în care va primi un nou cod.

e) Utilizatorul accesează pagina „Aplică acum”, în al doilea set de casete, în care scrie numele cu care s-a înregistrat în prima etapă și codul primit la sfârșitul sesiunii de testare, în acest fel având posibilitatea de a descărca raportul computerizat în format .pdf.

6 Răspunderea Utilizatorului

Serviciul se adresează persoanelor cu vârsta de cel puțin 14 ani. Proprietarul nu va furniza Serviciul niciunei persoane care nu a împlinit această vârstă.

Utilizatorul se angajează că este proprietarul sau că are acordul proprietarului telefonului și/sau al titularului abonamentului telefonic pentru a utiliza telefonul în scopul trimiterii SMS-urilor de achiziționare a testului.

Utilizatorul se angajează să respecte întocmai instrucţiunile de pe pagina „Aplică acum”, precum şi instrucţiunile de administrare specifice fiecărui test psihologic în parte. Utilizatorul înțelege faptul că profilurile interpretative nu îl pot descrie în mod exact dacă nu respectă aceste instrucțiuni și dacă nu se implică în completarea testului. Utilizatorul este responsabil de modul de gestionare a codurilor şi de protecția acestora față de alte persoane. Un cod poate fi utilizat pentru o singură testare. În cazul în care Utilizatorul pierde codul primit prin SMS înainte de a se autentifica pe site şi de a completa testul, sau dacă pierde cel de-al doilea cod, cu care poate descărca profilul, nu va primi alte coduri şi nici nu va primi banii înapoi.

7 Copyright şi securitatea testului

Testele disponibile pe Site sunt protejate de legea dreptului de autor. Reproducerea de către Utilizator sau de către orice altă terță persoană, în totalitate sau în parte, prin diverse medii electronice sau de altă natură, a acestora, fără acordul prealabil, scris al Proprietarului constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la doi ani sau cu amendă [art. 140 (1), legea 8/1996].

8 Preţuri şi modalităţi de plată

Plată PrePay

Clienților ce utilizează cartele Pre-Pay li se vor retrage în total 10.1 euro în Vodafone și Orange și 10.05 euro în Cosmote. TVA-ul fiind achitat la achizitionarea creditului.

Plată Abonament

Clienților ce utilizează un abonament li se vor retrage în total 10.1 + TVA euro în Vodafone și Orange și 10.05 + TVA euro în Cosmote. TVA-ul urmează să fie adăugat la factură aferentă lunii în care s-a efectuat comanda.

Cursul Leu-Euro este cel practicat de compania de telefonie mobilă. În situația în care Utilizatorul nu achită către operatorul de telefonie mobilă factura pentru abonamentul telefonic de pe care s-a efectuat plata, Proprietarul își rezervă dreptul de a utiliza toate mijloacele si procedurile legale în vigoare pentru a recupera sumele restante. Recuperarea eventualelor sume restante din cauza neplății facturii abonamentului telefonului de pe care s-a efectuat plata se supune legilor române în vigoare.

9 Securitatea şi confidenţialitatea datelor

Proprietarul garantează că datele personale colectate (numele, vârsta, genul, numărul de telefon) şi răspunsurile la teste sunt confidenţiale. Acestea nu vor fi utilizate în alte scopuri decât furnizarea Serviciului (adică, generarea profilului psihologic solicitat). Datele nu vor fi comunicate unor terţe părţi, în niciun scop, nu vor fi vândute, distribuite sau închiriate niciunei alte persoane fizice sau juridice.

Serverul este unul sigur şi Proprietarul face tot posibilul ca aceste date să nu ajungă la nimeni. Urmăm proceduri standard pentru protecția informațiilor, atât în timpul completării, cât și ulterior. Totuși, nicio metodă de transmitere a datelor nu este 100 % sigură, prin urmare nu putem garanta securitate absolută.

10 Modificarea termenilor şi condiţiilor

Proprietarul îşi rezervă dreptul de a modifica termenii şi condiţiile prezente fără o notificare prealabilă. Prezenta variantă este cea mai recentă şi cea în vigoare. Orice eventuale modificări ulterioare nu afectează în niciun fel persoanele care au completat şi generat deja profiluri psihologice pe Site.

S.C. D&D Consultants Grup s.r.l.
Str. Grigore Moisil, nr. 42, sector 2 București